Polityka prywatności

§ 1

Firma PaniDrukarka.pl s.c. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Rzemieślnicza 38 , NIP: 2220921039, zwana dalej „PaniDrukarka.pl”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.offishop.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3

1. Użytkownik w celu utworzenia konta w Portalu lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym z offishop.pl musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta w Portalu lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
3. Użytkownik może także skontaktować się z PaniDrukarka.pl wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Smart Krzystof Kamiński, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest PaniDrukarka.pl.
2. PaniDrukarka.pl może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


§ 5

PaniDrukarka.pl informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, dostawca narzędzia do prowadzenia czatu, Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności dostępnych w Portalu, urzędy oraz organy wykonujące władzę publiczną.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
b. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

§ 7

1. PaniDrukarka.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu rozwiązania sprawy przedstawionej przez Użytkownika PaniDrukarka.pl w trakcie kontaktu, w celu marketingowym polegającym na promocji PaniDrukarka.pl, jego usług oraz Portalu, a także dokonania rozliczania z Użytkownikiem po skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz umowy o założenie konta w Portalu.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

 

§ 8

1. Dane osobowe przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przetwarzane będą przez czas trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu założenia konta albo złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez PaniDrukarka.pl lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z PaniDrukarka.pl będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.
3. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji prawa odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz przez czas konieczny do wykazania prawidłowości ich realizacji, który to czas odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń.

§ 9

PaniDrukarka.pl stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

1. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z PaniDrukarka.pl w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.
2. Użytkownik nie ma możliwości założenia konta w sklepie internetowym lub zawarcia w jego ramach umowy sprzedaży w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 11

1. PaniDrukarka.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny PaniDrukarka.pl.
2. PaniDrukarka.pl przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Portalu;
d. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i PaniDrukarka.pl na innych stronach internetowych,
e. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia PaniDrukarka.pl przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

1. PaniDrukarka.pl informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. PaniDrukarka.pl wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez PaniDrukarka.pl poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 13

PaniDrukarka.pl informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.


§ 14

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez PaniDrukarka.pl polityki, prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@offishop.pl
1. Polityka znajduje się na stronie www.offishop.pl oraz w siedzibie PaniDrukarka.pl

 

Informacja dotycząca danych osobowych udostępnianych Artefakt:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Artefakt sp. z o. o. sp. k.. Państwa dane są przetwarzane w celach: realizacji wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 pkt b. RODO), realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO), wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO). Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia umowy, chyba że dłuży okres będzie wymagany przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z naszej grupy kapitałowej. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze itp. Możemy przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.) na podstawie mechanizmu Privacy Shield lub za państwa zgodą. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: osobowe@artefakt.pl.

 

§15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  1. W przypadku gdy Zamawiający nada Artefakt dostępy do serwera FTP (SFTP/SCP), bazy danych lub do panelu administracyjnego CMS, gdzie przechowywane są dane osobowe klientów Zamawiającego i/lub osób kontaktujących się z nim poprzez stronę www, Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem tych danych. Artefakt staje się w momencie otrzymania dostępów Procesorem danych osobowych.

  2. Zamawiający powierza Artefakt przetwarzanie danych osobowych, a Artefakt zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową. Artefakt będzie miał jedynie dostęp do zbiorów danych osobowych Zamawiającego i nie będzie wykonywał na nich żadnych innych czynności przetwarzania, chyba że na wyraźne polecenie Zamawiającego.

  3. Celem przetwarzania jest wprowadzenie zmian w serwisie Zamawiającego niezbędnych do konfiguracji kampanii AdWords i śledzenia jej efektów.

  4. Artefakt oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych odbywa się z poszanowaniem przepisów RODO oraz krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

  5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy RODO oraz prawa polskiego.

§16

Postanowienia końcowe

  1. Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Artefakt.

  3. Umowa podlega prawu polskiemu i została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium